Bli medlem Skriv ut Skicka sidan

Som medlem i Skills får du vårt finskspråkiga Newsletter per e-post. På så vis kan du hålla dig uppdaterad om Skills Finlands verksamhet och får veta vad som händer inom olika projekt. Du kan även vara med och påverka genom att delta i föreningens årsmöte.

Du kan välja att antingen bli organisations-, stöd- eller personmedlem.

Medlemsavgifterna år 2016

- Personmedlemmar 30 euro
- Stödmedlemmar 2 100 euro

Organisationsmedlemmar som anordnar yrkesutbildning:

- Grundavgift 500 euro
- Avgift per elev 0,20 euro/elev

Antalet studerande fastställs enligt antalet studerande för grundexamen inom yrkesutbildning och
grundläggande högskoleexamen.

Övriga organisationsmedlemmar:

- Nationella organisationer och storföretag 1 600 euro
-SM-företag och övriga sammanslutningar 420 euro

Deltagande i Mästare-tävlingen

Om din läroanstalt är organisations- eller stödmedlem i Skills är det billigare att delta i Mästare-tävlingens semifinal och final. Anmälningsavgiften gäller för deltagandet i både semifinalen och finalen.

Anmälningsavgift:

- Medlem i Skills 220 euro
- Icke-medlem 420 euro