De jämna Mästare-semifinalerna kulminerar i finalen
Unga förmågor visar sitt yrkeskunnande vid Mästare-storevenemanget

I april väntas över tiotusentals besökare till Jyväskylä för att följa de 400 unga studerande som tävlar i FM-tävlingarna i yrkesskicklighet. I det årliga Mästare-evenemanget tävlar under 20-åringar i över 40 yrkesutbildningsgrenar, allt från rengöringsservice och anläggning av grönområde till CAD-planering och företagsamhet. Vid semifinalerna som arrangerades runt om i hela Finland tävlade totalt 1800 tävlande om finalplatserna. Från varje gren gick de åtta bästa tävlandena eller paren vidare till finalen.

De unga tävlande som tagit sig till final är redan nu bland de allra bästa inom sin bransch. De har ännu några spännande månader framför sig, under vilka färdigheterna inför finalen finslipas. Finalisterna får veta en del av uppgifterna på förhand, så att de vet vilket kunnande som krävs och vad de ska träna på.

- Det behövs dock inga professionella förberedelser inför Mästare tävlingarna, utan man ska klara av finaluppgifterna på basen av de kunskaper man fått i sin utbildning. Den högklassiga finländska yrkesutbildningen ger en bra grund för detta, konstaterar Pekka Matikainen som ansvarar för Mästare tävlingarnas utveckling.

Som nya grenar i årets Mästare tävling deltar bl.a. djurskötare, artesan och skogsarbetare/skogsserviceproducent.
Tävlingen arrangeras i Jyväskylä 24.−26.4.

Från finalistlistan i bilagan ser man de studerandes läroanstalter och hemkommuner samt kontaktuppgifter till deras lärare. Kontakta gärna läraren åt en tävlande som intresserar dig, så har du chansen att få en intervju eller följa med hur den tävlande tränar.

Bilaga: finalister (xls)

Mer info:
Tävlingsledare Esko Junttila, Mästare2012-evenemanget, Jyväskylän ammattiopisto, tel. 040 341 5603.
Mästare-chef Pekka Matikainen, Skills Finland ry, tel. 050 532 2765

---
Mästare2012 är det största årligen återkommande utbildningsevenemanget i Finland. Till Jyväskylä väntas 30 000 besökare. Vid FM-tävlingarna i yrkesskicklighet tävlar 400 ungdomar inom 42 branscher om FM-medaljerna. I samband med tävlingarna arrangeras MästarePLUS, yrkesskicklighetstävling för personer i behov av särskilt stöd samt Mästare9-tävlingen, där 100 niondeklassister tävlar i händighet.

Mästare2012 Jyväskylä arrangeras av Jyväskylän koulutuskuntayhtymä i samarbete med näringslivet och läroanstalterna i mellersta-Finland. Som bakgrundsorganisation till tävlingen står Skills Finland ry. Evenemanget har fritt inträde.

Pressmeddelande från Skills Finland 21.2.2012