Visuaalinen myyntityö

Visuaalisen markkinoinnin ammattilaiset luovat visuaalisia ilmeitä, viihtyisyyttä ja elämyksiä. He tekevät muun muassa suunnittelu-, esillepano- ja konseptisuunnittelutyötä sekä myymälä-, messu- ja näyttelysuunnittelua.

Kilpailijavalinnat julkistetaan alkuvuodesta 2018.

EKSPERTTI KATRI MARTIKAINEN

Visuaalisen myyntityön eksperttinä toimii Katri Martikainen (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä).

Tukijat