WorldSkills Europe Tulosta Sähköposti
EuroSkills-kilpailuiden järjestämisoikeudet myöntää WorldSkills Europe (WSE). Järjestö perustettiin vuonna 2007 nimellä ESPO, European Skills Promotion Organization. Vuonna 2010 yhteistyö WorldSkills Internationalin kanssa tiivistyi ja järjestö päätti alkaa käyttää nimeä WorldSkills Europe. Suomi on ollut järjestön jäsen sen perustamisvuodesta alkaen.

WorldSkills Europen tavoitteena on edistää ammatillista osaamista ja sen arvostusta Euroopassa sekä lisätä ihmisten tietoisuutta ammatillisen osaamisen merkityksestä. Järjestö myös tukee Euroopan unionin ammattikoulutuspolitiikkaa ja pyrkii lisäämään eurooppalaista yhteistyötä ammatillisen koulutuksen alueella.

Järjestön tärkein tehtävä on organisoida joka toinen vuosi järjestettävät EuroSkills-kilpailut. Lisäksi järjestö tukee kansallisten ammattitaitokilpailujen ja Skills-organisaatioiden kehittämistä.

EuroSkills-kilpailun tavoitteet

EuroSkills-kilpailun avulla edistetään eurooppalaista huippuosaamista, Euroopan kilpailukykyä ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä. Kilpailutoiminnan kautta tehdään tunnetuksi ammatillisen osaamisen merkitystä ja edistetään ammatillisten oppilaitosten, yritysten ja eri organisaatioiden välistä yhteistyötä. Lisäksi ammatillisten tutkintojen läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta pyritään parantamaan kisojen avulla.

Kilpailujen ympärille muodostunut laaja kansainvälisten toimijoiden ja asiantuntijoiden verkosto keskustelufoorumeineen helpottaa kilpailutoiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Toiminnalla halutaan myös vahvistaa ammattiosaajien, niin opettajien kuin opiskelijoidenkin, liikkuvuutta Euroopan unionin alueella.

WorldSkills Europe -järjestön verkkosivut: www.euroskills.org